Om fællesrådet

Hvad er et fællesråd?
Et fællesråd er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.
Fællesrådet kontaktes hvis du gerne vil have kommunen til at interessere sig
for konkrete forhold i dit lokalområde. Det kan også være du har spørgsmål
omkring udviklingen i dit lokalområde, hvor fællesrådet kan tage disse
spørgsmål op i forhold til kommunen. 

Fællesrådet er altså en paraplyorganisation for menighedsråd,
skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber
og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man
drøfter og løser fælles opgaver. Mere information om fællesråd generelt kan
findes  på
 Aarhus Kommunes hjemmeside

 

Hvad koster det at være medlem?

Det koster ikke noget at blive medlem
af fællesrådet. Der er valg til bestyrelsen en gang om året på generalforsamlingen

Læs mere og find os på Facebook her.  

 

Vores formål

Vi ønsker at styrke nye som gamle kvarterer med
tanke på historie og fremtid, med plads til helt almindelige menneskers og
familiers hverdagsdrømme. 
Desuden ønsker vi at styrke de klimamæssige og kulturelle forbindelser mellem
den moderne by, naturen, åen og lokalområdets lokale liv. 

Vi ønsker et sammensat og moderne byrum med plads til alle
typer af borgere og boligtyper, og som favner forskellige generationer, hvor
historie arbejde, uddannelse, kunst, fællesskaber og natur bliver noget, vi
deler og er fælles om at udvikle i hverdagen..