Om fællesrådet

Et fællesråd er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet kontaktes hvis du gerne vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Det kan også være du har spørgsmål omkring udviklingen i dit lokalområde, hvor fællesrådet kan tage disse spørgsmål op i forhold til kommunen. 

Fællesrådet er altså en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver. Mere information om fællesråd generelt kan findes  på Aarhus Kommunes hjemmeside

Det koster ikke noget at blive medlem af fællesrådet.
Der
 er valg til bestyrelsen en gang om året på generalforsamlingen.
Læs mere og find os på Facebook her.  

Vores formål

Vi ønsker at styrke nye som gamle kvarterer med
tanke på historie og fremtid, med plads til helt almindelige menneskers og
familiers hverdagsdrømme. 
Desuden ønsker vi at styrke de klimamæssige og kulturelle forbindelser
mellem den moderne by, naturen, åen og lokalområdets lokale liv. 

Vi ønsker et sammensat og moderne byrum med plads til alle
typer af borgere og boligtyper, og som favner forskellige generationer, hvor
historie arbejde, uddannelse, kunst, fællesskaber og natur bliver noget, vi
deler og er fælles om at udvikle i hverdagen.

Fællesrådet Aarhus K

Fællesrådet Aarhus K opstod ….. 

I fællesrådet arbejder vi for….

Læs mere om hvad Aarhus K står for her