Fællesrådet Aarhus K

Varetager lokalområdets interesser

Velkommen

 1. Fællesrådet er borgernes talerør til den kommunale forvaltning, og en paraplyorganisation for lokalområdet.
  Det kan også være vi kan hjælpe dig med spørgsmål omkring udviklingen i dit lokalområde.

Se mere på: aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene

Læs mere og find os på Facebook her.  

__________________

Kom til generalforsamling (og gratis fordrag) d. 16. november 2023

Before the Flood

Profetien om de sidste tider hos Bob Dylan

Gratis foredrag om Bob Dylan, som du ikke må gå glip af!

Om foredraget: I Danmark er det meget almindeligt at betegne Bob Dylan som en venstreorienteret protestsanger. Det er der ikke belæg for. Derimod står kristendommen helt centralt i hans sangskrivning. Kristendom kommer på mangfoldige måder til udtryk i Dylans univers, og vel at mærke ikke kun i den periode omkring 1980, hvor han trådte frem som erklæret kristen. Det religiøse danner ikke bare grundlag for Dylans produktion lige fra debuten i 1962 til i dag, men udgør kernen i mange af hans sange. Igennem et meget stort antal citater fra og henvisninger til Bibelen går som en af de røde tråde i Dylans sange

profetier om syndflod og dommedag – som en kritik af den sekulære modernitet.

Om foredragsholderen: Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie, §2-teolog og sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus. I 2013 medforfatter til bogen Hvor dejlige havfruer svømmer. Om Bob Dylans digtning, Syddansk Universitetsforlag, og i 2019 medforfatter til bogen A God of Time and Space. New Perspectives on Bob Dylan and Religion, Cappelen Damm Akademisk.

Efter foredraget vil der være generalforsamling i Fællesrådet Aarhus K. Dette er en fantastisk mulighed for at lære mere om Bob Dylan og samtidig deltage i fællesrådets beslutningsproces.

Dato: 16. november 2023

Starttid foredrag: Klokken 19.00

Sluttid foredrag: Klokken 20.00

Starttid generalforsamling: Klokken 20.15

Sluttid generalforsamling: Klokken 21.00

Sted: Via University, Ceres byen 24, Bygning B – Lokale B2.01

 

Vi glæder os helt vildt til at se jer til et knaldgodt arrangement – og det er gratis, VIA UC stiller lokalerne til rådighed, tak:-).

 

Meld dig i facebookgruppen: Fællesrådet Aarhus-K

 

Dagsorden til generalforsamling i Fællesrådsmøde Aarhus K den 16. november 2023 

 

Dagsorden til generalforsamling iflg. vedtægterne;

 1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere. 

 2. Bestyrelsens beretning om året, der er gået. 

 3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år og forslag til budget for det kommende år 

 4. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. 

 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. Indkommende forslag kan sendes til bestyrelsen@faellesraadet-aarhus-k.dk.

 6. Nedsættelse af evt. udvalg.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Eventuelt

 

Se mere på vores facebookside : https://www.facebook.com/groups/faellesraadetaarhusk